नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय हुम्ला
हुम्ला

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम रविन्द शाही
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 9851145080   ext: 9851145080
घरको फोन 087-680025
इमेल
कार्यालय प्रमुख
नाम अम्मलाल पाण्डे
पद सह लेखापाल
कार्यालय फोन ०८७-६८००२५   ext: ९८४८५७००३७
घरको फोन ९८५८३२२७०६
इमेल ammalall699@gmail.com
सह लेखापाल
नाम चैते शाही
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087680025   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम राज बहादुर शाही
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087680025   ext: 9848316222
घरको फोन 9848316222
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम प्रेम बहादुर रावत
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087680025   ext:
घरको फोन 9848304891
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम दान बहादुर रावत
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087680025   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)